منو

22
یکشنبه, می

مشاور روحانی:ساخت قطب سوم خودروسازی در چابهار از دستورکار خارج شد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مشاور روحانی با بیان اینکه در حال رایزنی با دستگاه های مختلف برای تعیین تکلیف پروژه پل خلیج فارس در قشم هستیم، گفت: ساخت مجموعه خودروسازی در چابهار جزو پروژه های ما نبوده است.

مرتضی بانک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام در مناطق آزاد اظهار داشت: پروژه هایی که در مناطق آزاد شروع شده اند، فعال هستند و هیچ یک از دستور کار خارج نشده اند. در حال حاضر مهم ترین پروژه نیمه تمام مناطق آزاد، پروژه  پل خلیج فارس است که در مورد این پروژه هم به دلیل عدم توافق در مورد شرایط زیست محیطی که ایجاد می کند، هنوز به نظر واحدی برای چگونگی اجرای آن نرسیده ایم.

وی با بان اینکه شمع کوبی ها در پروژه انجام شده است،  گفت: گزارشی که مدیر منطقه آزاد قشم اخیرا به بنده ارایه کرده مبنی بر این است که با محیط زیست مذاکرات به مراحل مثبت رسیده و امکان اینکه با محیط زیست برای ادامه این پروژه به تفاهم برسند وجود دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: نظر دیگر این است که ساخت این پروژه وضعیت جزیره را متفاوت خواهد کرد و محیط زیست دریا را هم تحت تاثیر قرار می دهد. استدلال عده ای دیگر این است که اتصال جزیره به سرزمین مادر مشکلی را ایجاد نمی کند. تمام این جوانب در حال بررسی است و باید این موضوعات نهایی شوند.

بانک همچنین درباره ساخت شهرک خودروسازی در چابهار که به عنوان قطب سوم خودروسازی از آن یاد می شد، گفت: راه اندازی مجموعه خودروسازی جزو پروژه های ما نبوده است.

وی با بیان اینکه رعایت نسبت اعتبارات عمرانی و جاری یکی از موفقیت های مناطق آزاداست،‌ ادامه داد: ۷۰ درصد اعتبارات صرف پروژه های عمرانی و ۳۰ درصد صرف هزینه های جاری شده است.

مشاور رییس جمهوری درباره نرخ فقر در قشم و اقدامات انجام شده برای کاهش آن اظهار داشت: قشم از سه بخش منطقه آزاد، منطقه ویژه و سرزمین اصلی تشکیل شده است که در حال حاضر بخش عمده ای را سرزمین اصلی شامل می شود. بنابراین اینکه آمار چه منطقه ای را اعلام کنیم متفاوت است اما نرخ بیکاری در تمام منطقه قشم در حال حاضر چیزی حدود 6.8 درصد و این رقم خوبی محسوب می شود چرا وقتی نرخ اشتغال بالا باشد فقر باید کمتر باشد.

وی با اشاره به جذب سرمایه ها برای افزایش اشتغال در مناطق آزاد گفت: از سال 92 تا کنون 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی انجام شده که البته مجوز 54 هزار میلیارد تومان صادر شده است. همچنین یک میلیارد و 250 میلون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده که مجوز  9600 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.

بانک همچنین با بیان این که 530 واحد تولیدی و 494 واحد خدماتی در مناطق آزاد داریم که  176 هزار نفر اشتغال را ایجاد کرده اند، گفت: این آمار از سال 92 تا نیمه اول سال 97 است.

وی افزود: جمع سرمایه گذار از 92 تا نیمه اول امسال در مناطق ویژه اقتصادی 26 هزار میلیارد تومان (ریالی) و 18 میلیارد دلار (ارزی) سرمایه گذاری داخلی صورت گرفته است. همچنین حدود یک میلیارد و 273 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده که البته مجوز حدود 3.5 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.