مقاومت سازمان‌ها در مقررات‌زدایی/ مانع زدایی هوشمند می‌شود

اقتصاد

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد ضمن اعلام عملکرد هیئت مقررات زدایی و این مرکز در سال گذشته و اینکه سازمان‌ها مقابل مقررات زدایی مقاومت می‌کنند، گفت: در سال جدید مبنای این مرکز تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ای و استانی و مانع زدایی هوشمند در هر استان است. همچنین، سالجاری در زمینه ارتقای امنیت سرمایه گذاری ورود خواهیم کرد تا بتوانیم سند ملی در این راستا تدوین کنیم.

به گزارش ثروت نیوز به نقل از ایسنا،علی فیروزی اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۱ جلسه هیئت مقررات زدایی و ۶۷ کمیته تخصصی برگزار که منجر به صدور ۴۶ حکم تسهیل گرایانه شد و این حکم‌ها شامل ثبت شرکت‌ها، کد اقتصادی و تامین اجتماعی، ثبت برند، تسهیل فرآیندهای مجوزهای کشاورزی و... می‌شود.

وی افزود: در راستای تحقق شعار سالجاری باید اجازه ندهیم تا به راحتی بخشنامه و دستورالعملی صادر شود. در زمینه مقررات زدایی در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد مجوزها را در زمینه شرایط و ضوابط شفاف و مجوزهای مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه سازه‌های دریایی را تسهیل کردیم.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: در سال گذشته برخی از سازمان‌ها در زمینه مقررات زدایی مقاومت می‌کردند که بخشی از اهداف مدنظر در این راستا را محقق نکرد. در سال جدید مبنای این مرکز تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ای و استانی و مانع زدایی هوشمند در هر استان است. سال گذشته هیئت وزیران کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان‌ها را مصوب کرد که باید امسال شکل بگیرد و بدین منظور بدنبال این هستیم در استان‌ها مرجعی را تشکیل دهیم تا بتوانند به صورت منطقه‌ای و استانی اقدام کنند و رویه‌ها را برطرف کنند.

فیروزی در پایان بیان کرد: سالجاری در زمینه ارتقای امنیت سرمایه گذاری ورود خواهیم کرد تا بتوانیم سند ملی در این راستا تدوین کنیم. همچنین، اولین جلسه هیئت مقررات زدایی نیز در ۲۳ فروردین ماه برگزار می‌شود.