منو

15
دوشنبه, آگوست

تکرار مکررات 29-11-99

یادداشت مدیر مسئول

اكبر نعمت الهي

ائتلاف جدید اصلاح طلبان به مثابه یک حزب جدید سیاسی از یک سو و تلاش جدید محافظه کاران برای رسیدن به وحدت حکایت از آن دارد که همچنان به دنبال ابزاری برای رسیدن به قدرت سیاسی هستیم و برنامه ای ارائه نمی دهیم.

اصلاح طلبان نمی گویند چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند و مردم باید از آنان چه توقعی داشته باشند و محافظه کاران چه چیزی را نمایندگی می کنند. اقبال اصلاح طلبان در این سالها حکایت از آن دارد که مردم خواستار تغییر و تحول هستند و از تکرار مکررات و حافهای تکراری خسته اند. با این همه همچنان برنامه های سیاسی و ائتلاف بدون اعلام برنامه ای کاربردی تنها می تواند تلاش برای رسیدن به قدرت تلقی شود و معلوم نیست این همه تلاش برای چیست. زیرا در عمل ریاست جمهوری قدرتی ندارد و فقط دیواری است که شعارهای مرگ بر و درود بر را روی آن بنویسیم.

به بیان ساده تر اینکه در اصفهان جلو دوربینها به رئیس جمهوری فحاشی می شود و هيچ سازمان مسئولي واکنشی نشان نمی دهد و این حکایت از آن دارد که رئیس دولت تنها دیواری برای شعارنویسی است و حکایت لحاف ملا را دارد که از چهارسوی جهان مقصر همه ناکامی هاست و در ازای آن حتی اختیار ندارد یه لوایح مالی بپیوندد که در عمل از نیازهای دولت است.

مردم ایران در طول چهل سال همواره یک صفحه تکراری را ورق زده اند. بازی آمدن و نیامدن های جریانهای سیاسی به انتخابات برای رسیدن به قدرت و در نهایت ناکامی ها و پیروزی و شکستهایی که پدید می آید و در پایان دوره های انتخابات همه گناهها را به گردن رئیس جمهوری قبلی انداختن و مرگ بر و دورد بر گفتن...

مردم عادت کرده اند شب که می خوابند کابوس بد شدن اوضاع خود را ببینند و دیگر از فکر رویا دیدن هم بیرون آمده اند.

در این میان آدمهای بی برنامه و بدون طرح می آیند و وعده هایی می دهند که خودشان می دانند بیرون از اختیارات رئیس جمهوری است و نمایندگان تنها می آیند که برای دوره بعدی ریاست جمهوری بذر بپاشند.

احمدی نژاد، ضرغامی، قالیباف، رئیسی و... دوباره به سودای قدرت اعلام حضور کرده اند. احمدی نژاد که مخالفان خود را خس و خاشاک خواند معلوم نیست در هشت سال دوره خود چه کرد که حالا دوباره عزم آمدن کرده است. ضرغامی که در صدا و سیما بارها و بارها به سلیقه و شعور مردم توهین کرد، قالیباف که هنوز بابت پرونده های شهرداری پاسخی نداده است و از این سو رئیسی و شرايط بحراني قوه قضائيه و وعده هایی که داده است که عدالت بپراکند و ... سرنوشت محاکمه معاون سابق قوه قضاییه استراحت او در یک سلول راحت است.

روزگار سیاسی ما به خون تازه و نگاهی جدید نیازمند است. حرفهای تکراری و آدمهای تکراری و بی برنامه فقط کار مملکت را سخت می کنند.

انتخابات 1400 چنانکه افتد و دانی شاید حیاتی ترین دوره انتخابات کشور باشد.

باید کاری کرد که حضور مردم توام با امید و نشاط باشد. سیاست ما نیاز به خون تازه و نگاهی دیگر دارد.