از ابتدای سال تا نیمه شهریور در نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ تولید نزدیک به 6 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی

استان ها

بیش از5 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از ابتدای سال تا نیمه شهریور امسال در نیروگاه شهید رجایی تولید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، از ابتدای فروردین امسال تا نیمه شهریور جاری، 5 میلیارد و 710 میلیون و 957 هزارکیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری برق ارسال شده است.

بنا به این گزارش، از این میزان انرژی، 3 میلیارد و 63 میلیون و 307 هزار کیلوات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه بخار و 2 میلیارد و 647 میلیون و 650 هزارکیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی تولید شده است.

شایان ذکر است میزان آمادگی تولید نیروگاه از ابتدای امسال تا نیمه شهریور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه و نیم درصد افزایش داشته است.

در تکمیل این خبر به کاهش مصرف آب در واحدهای نیروگاه به دلیل اصلاح مسیرهای آب و بخار و استفاده از راهکارهای مبتنی بر مدیریت صحیح مصرف، اشاره شده است؛ به طوری که میزان مصرف آب در مدت زمان یاد شده، به 87 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 113 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت بوده است.

بازسازی کامل رله های عمل کننده والوهای پنوماتیکی

رله های عمل کننده والوهای پنوماتیکی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به طورکامل از سوی متخصصان این شرکت بازسازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به منظور افزایش اطمینان عملکرد والوهای پنوماتیکی واحدهای بخاری، متخصصان نیروگاه با تکیه بر سیاست درون سپاری و کاهش هزینه های جاری، اقدام به بازسازی رله های فرمان دهنده ی این والوها می کنند.

بنا به این گزارش، علی رغم تحریم های اعمالی و در پی آن، افزایش قیمت تجهیزات و قطعات نیروگاهی، بسیاری از قطعات و تجهیزات واحدهای نیروگاه از سوی کارکنان متخصص این شرکت، طراحی، بازسازی و یا تعمیر می شود که بازسازی کامل و تعمیر رله های مربوط به والوهای پنوماتیکی هم در چارچوب این سیاست، انجام می شود.

تعمیر و بازسازی کامل تجهیزات و قطعات در کنار فعالیت های مرتبط با ساخت داخل در نیروگاه، علاوه بر تامین نیاز واحدها به این تجهیزات، موجب افزایش باورمندی کارکنان نیروگاه به توانمندی های داخلی شده است؛ به طوری که قطعات و تجهیزاتی که از طریق ساخت داخل و یا بازسازی آن ها در نیروگاه استفاده می شود، نسبت به تجهیزات ساخت کشورهای اصلی سازنده این قطعات، از کیفیت بالاتری برخوردار است.

نیروگاه شهید رجایی با تولید نامی 2042 مگاوات، حدود 4 درصد از انرژی الکتریکی مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.